Pagrindinis meniu

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Darbo ir poilsio laikas

4. Darbo laikas Klaipėdos TLK nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).

5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Klaipėdos TLK nustatyto darbo laiko režimo:

6.1. Klaipėdos TLK nustatyta penkių darbo dienų savaitė, darbo trukmė - 40 valandų per savaitę. Darbas pradedamas pirmadienį-ketvirtadienį 8:00 val. ir baigiamas 17:00 val., penktadienį pradedamas 8:00 ir baigiamas 15:45 val.

6.2. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12:00 – 12:45 val. Darbuotojas pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. Klaipėdos TLK darbuotojai gali pasinaudoti Klaipėdos TLK patalpose esančiu valgymo kambariu II aukšte.

6.3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys su videoterminalais turi teisę į specialią 5 (10) min. trukmės pertrauką darbo vietoje po nepertraukiamo 1 val. darbo su videoterminalu (ne daugiau kaip 6 specialios pertraukos per 1 darbo dieną, kurių bendra trukmė ne daugiau kaip 30 min., kurias pasirenka individualiu laiku). Specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir jos neturi trukdyti asmenų aptarnavimui Klaipėdos teritorinėje ligonių kasoje.

6.4. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Darbo kodekso numatytais atvejais poilsio dienos gali būti perkeltos į kitas savaitės dienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

6.5. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

6.6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, aptarnaujantys asmenis ar dirbantys kitu nei Klaipėdos TLK nustatytu darbo laiko režimu, dirba pagal Klaipėdos TLK direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Už darbo grafiko parengimą ir darbuotojų supažindinimą su patvirtintu darbo grafiku atsakingas skyriaus vedėjas. Darbo grafikas parengiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

6.7. Viršvalandiniais darbais nelaikomi tie darbai, kuriuos valstybės tarnautojas ar darbuotojas savo iniciatyva dirba ne darbo laiku. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai gali pasilikti arba atvykti į savo darbo vietą ne darbo laiku tik suderinę su Klaipėdos TLK direktoriumi.

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami savo darbo vietą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti Klaipėdos TLK direktoriaus sutikimą.

8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. Tiesioginis vadovas apie pavaldaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo neatvykimą į darbą turi informuoti Klaipėdos TLK direktorių ir Administravimo skyriaus vedėją.

  

Rekomenduojame