Pagrindinis meniu

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Korupcijos prevencija

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliaus Klaipėdos TLK) korupcijos programos tikslas - šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai Klaipėdos TLK atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad visos PSDF biudžeto lėšos skirtos Klaipėdos TLK būtų panaudojamos kokybiškoms ir prieinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip kenkiant asmenų ar valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – tai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, kaip kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas ir kita nusikalstama veika, jeigu ji padaryta siekiant sau ar kitiems asmenims naudos viešojo administravimo ar viešųjų paslaugų sektoriuje: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, kita nusikalstama veika, kai jos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo, taip pat  –  nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą,  už kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse.

Turėdami svarbios informacijos apie galimus Klaipėdos TLK darbuotojų korupcinius veiksmus ar kitą nesąžiningą veiklą, galite pranešti atsakingiems asmenims už korupcijos prevencijos ir kontrolės Klaipėdos teritorinėje ligonių kasoje vykdymą: direktoriaus pavaduotojai Vilmai Stasiulienei ([email protected], tel. 8-46 380777), Administravimo skyriaus vedėjai Virginijai Žemaitienei (el.p. [email protected], tel. 8-46 380738), Administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei Inesai Byčkovai (el.p. [email protected], tel. 8-46 493090) arba tiesiogiai Klaipėdos TLK direktoriui Alfridui Bumbliui [email protected].

Pateikiant duomenis prašome nurodyti kuo tikslesnę informaciją apie skundžiamą darbuotoją ir jo veiksmus (vardą, pavardę, užimamas pareigas arba institucijos pavadinimą, įvykio datą, vietą, laiką ir pan.) Norėdami gauti nagrinėjimo rezultatus, prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis.

Gauta informacija naudojama korupcijos prevencijos TLK tikslais. TLK, vadovaudamasi teisės aktais, užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų nepakantumo korupcijai politikos principų sąrašas:

  1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos (toliau kartu – ligonių kasos) yra atvira visuomenei institucija ir tariasi su visuomene aktualiais klausimais.
  2. Ligonių kasos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
  3. Ligonių kasos sudaro galimybę gauti jų teikiamas administracines paslaugas visuomenei priimtinais būdais ir skatina naudotis elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis.
  4. Ligonių kasos netoleruoja viešųjų ir privačių interesų konfliktų.
  5. Ligonių kasos vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, teisingumo, nesavanaudiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais.
  6. Ligonių kasos netoleruoja jokių korupcijos formų.
  7. Ligonių kasos netoleruoja bet kokios formos kyšininkavimo.
  8. Ligonių kasų darbuotojams nepriimtinas artimų asmenų protegavimas.
  9. Ligonių kasos netoleruoja bet kokio piktnaudžiavimo einamomis pareigomis.

Ligonių kasos skatina savo darbuotojus gilinti žinias korupcijos prevencijos srityje.

Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai

  

Rekomenduojame