Pagrindinis meniu

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Darbo pasiūlymai

Įstaigos pavadinimas:

KLAIPĖDOS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA (toliau – TLK)

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta (miestas):

Pievų Tako g. 38, Klaipėda

Reikalavimai:

Turėti aukštajį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos studijų, farmacijos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.

Išmanyti teisės, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, mokėti jais vadovautis.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti bei rengti išvadas.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Turėti anglų ir rusų kalbų pagrindus.

Funkcijos:

Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimais, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir Ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras.

Vykdo ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę.

Vykdo ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.

Vykdo kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse atitikimo teisės aktams bei kontrolę.

Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos koeficientas: 5

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Gyvenimo aprašymas;

2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu [email protected] arba Pievų Tako g. 38, 204 kabinetas, Klaipėda.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Virginija Žemaitienė, tel. (8 46) 380738

Skelbimas galioja iki: 2017-05-31

 

  

Rekomenduojame