Pagrindinis meniu

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija

33. TLK taikinimo komisiją iš keturių asmenų keturiems metams renka TLK Stebėtojų taryba, jos pirmininko teikimu.

34. Vienas komisijos narys turi atstovauti pacientų asociacijoms, veikiančioms teritorinės ligonių kasos teritorijoje. Ši komisija sprendžia ginčus tarp draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir teritorinės ligonių kasos dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos veiklos tvarką nustato teritorinės ligonių kasos nuostatai.

35. Taikinimo komisijos nariais negali būti Stebėtojų tarybos nariai.

36. Taikinimo komisija sprendžia ginčus tarp draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.

37. Taikinimo komisija privalo per 30 dienų nuo kreipimosi, o jeigu reikia papildomos informacijos ir tyrimo - papildomai per 15 dienų, išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą.

38. Klausimus TLK taikinimo komisijai svarstyti teikia TLK direktorius ir (ar) TLK Stebėtojų tarybos pirmininkas.

39. Prašymus ir kitus dokumentus TLK taikinimo komisijai priima ir registruoja TLK ir perduoda TLK Stebėtojų tarybos pirmininkui per 5 kalendorines dienas.

40. TLK taikinimo komisija renkasi esant reikalui ir išvadas įformina protokolu, kurį pasirašo visi trys TLK taikinimo komisijos nariai. Sprendimai perduodami TLK direktoriui ir TLK Stebėtojų tarybos pirmininkui.

41. TLK taikinimo komisija atskaitinga TLK Stebėtojų tarybai.

  

Rekomenduojame