Pagrindinis meniu

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija

25. TLK medicininio audito komisiją trims metams renka TLK Stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu.

26. Į TLK medicininio audito komisiją renkami trys nariai, kurie privalo būti asmens sveikatos priežiūros specialistai.

27. TLK medicininio audito komisija pagal savo kompetenciją kontroliuoja, analizuoja ir vertina sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

28. Klausimus TLK medicininio audito komisijai teikia TLK direktorius. TLK direktorius paveda TLK medicininio audito komisijai pateikti išvadą, kai:

28.1. siekiama nustatyti, ar sveikatos priežiūros įstaiga, vykdydama sutarties reikalavimus, teikia kokybiškas ir prieinamas pacientams paslaugas, taip pat, įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos konkrečių paslaugų išlaidų apmokėjimo pagrįstumą, atsižvelgiant į šių paslaugų kokybę ir prieinamumą;

28.2. TLK gauna skundą dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo;

28.3. TLK medicininio audito komisijos išvada reikalinga ginčui tarp draudžiamųjų ir sveikatos priežiūros įstaigų išspręsti;

28.4. sveikatos priežiūros įstaiga pati kreipiasi į TLK direktorių su prašymu patikrinti jos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;

28.5. yra kitos priežastys, dėl kurių reikalinga TLK medicininio audito išvada.

29. TLK medicininio audito komisija renkasi esant reikalui ir savo išvadas įformina protokolu. Protokolą pasirašo visi trys TLK medicininio audito komisijos nariai.

30. TLK medicininio audito komisija atskaitinga TLK direktoriui.

31. Aukščiau nurodytai kontrolei atlikti ir išvadoms pateikti medicininio audito komisija TLK direktoriui gali pateikti siūlymus pasitelkti nepriklausomus ekspertus, sudarant su jais sutartis.

32. Nepriklausomų ekspertų atliktas auditas apmokamas iš TLK veiklos išlaidoms skirtų lėšų.

33. TLK medicininio audito komisiją techniškai aptarnauja TLK.

  

Rekomenduojame