Pagrindinis meniu

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Nuo praėjusių metų pabaigos ligonių kasos teikia informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą naujuoju gyventojų aptarnavimo telefono numeriu 8 700 88 888 (skambinant iš užsienio +370 5 236 4114) ir el. pašto adresu [email protected]. Skambinti galima iš visos Lietuvos bei užsienio fiksuotais ir mobiliaisiais telefonais.

Paskambinę telefono numeriu 8 700 88 888 ar parašę el. pašto adresu [email protected], Jūs galite gauti aktualią informaciją apie:

 • draustumą privalomuoju sveikatos draudimu,
 • draudžiamųjų kategorijas,
 • draudimo įmokas,
 • Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo tvarką,
 • sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų apmokėjimą,
 • dantų protezavimo tvarką,
 • reabilitacinio gydymo tvarką,
 • kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimą ir kompensavimą,
 • išlaidų endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarką,
 • ortopedijos technikos įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką,
 • ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarką,
 • klausos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

Be to, nurodytuoju telefono numeriu ir el. pašto adresu galite pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus.

Paskambinę telefono numeriu 8 700 88 888 iš karto pasirinkite jus dominančią temą ir taip susisiekite su tos srities konsultantu. Parašę el. pašto adresu [email protected], gausite ligonių kasų atsakymą Jums rūpimais privalomojo sveikatos draudimo klausimais.

Skambinant iš TEO LT, AB tinklo pokalbiai kainuoja 0,06 €/min (su PVM), sujungimo mokestis – 0,04 €. Už skambučius iš kitų tinklų taikomi operatorių nustatyti pokalbių, skambinant į TEO LT, AB tinklą, tarifai.

KVP galiojimas

53. KVP nustoja galioti, kai asmuo automatiniu būdu išregistruojamas iš Draudžiamųjų registro. Jeigu asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo KVP galiojimo pabaigos dienos vėl tampa draudžiamuoju ir yra įregistruojamas į Draudžiamųjų registrą, jo KVP galiojimas yra atkuriamas per KVP posistemį. Jei asmuo vėl tampa draudžiamuoju praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo KVP galiojimo pabaigos dienos, jam išduodamas naujas KVP. Šiuo atveju KVP išduodamas patikrinus, ar jį gaunantis asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ir šiam asmeniui sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už KVP keitimą.

Daugiau informacijos įstatyme ČIA

Nemokėkite, kol neįsitikinote priemokų už gydymą teisėtumu

Kai gydymo įstaigose paprašoma privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų sumokėti ar primokėti už gydymo paslaugas arba gydantis stacionare pačiam įsigyti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama, paprašyti dokumentų, įrodančių priemokų teisėtumą. Šiuos klausimus pirmiausia aiškinkitės gydymo įstaigoje. Jeigu pateikti argumentai neįtikina, prieš mokant už paslaugas ar pačiam įsigyjant vaistų patartina pasikonsultuoti su gyvenamosios vietos teritorinės ligonių kasos (TLK) gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais, išklausyti jų patarimo. TLK adresus ir telefonų numerius rasite mūsų svetainės adresu www.vlk.lt įvadinio puslapio viršuje esančiame skyriuje „Teritorinės ligonių kasos, kitos naudingos nuorodos“.

Primename, kad, patvirtinę parašu ligos istorijoje savo sutikimą mokėti už gydymo paslaugas ar įsigyti savo lėšomis vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, vėliau neturėsite teisės reikalauti iš gydymo įstaigos atlyginti patirtus nuostolius.

Papildymas:

ĮSIDĖMĖTINA: asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, jei šios paslaugos teikiamos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, turintiems gydytojo siuntimą, ir jei šias paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo.

Iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų papildomas mokestis gali būti imamas tik šiais konkrečiais atvejais:

Kokiu atveju reikia mokėti? Kokiame teisės akte tai numatyta?
– jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis
– jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 3 punktas
– jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 2 punktas
– jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 4 punktas
– jei pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 punktas
– jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“

 

Jūs esate čia

Gyventojams

Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tel. 8~700 88888
Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės tel. 8~700 88888
Dėl medicinos pagalbos ES šalyse tel. 8~700 88888
Dėl medicininės reabilitacijos tel. 8~700 88888
Dėl dantų protezavimo tel. 8~700 88888
Dėl kompensuojamųjų vaistų tel. 8~700 88888
Dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo tel. 8~700 88888

  

Rekomenduojame